Kontakt: info@nelaug.no

Nelaug hjemmesides red. frasier seg ethvert ansvar for innholdet på eksterne hjemmesider.

Sykkelrutekart0001

<<< Kart over sykkelruten fra Nelaug til Arendal

www.bikely.com/maps/bike-path/Nelaug-Arendal

Arendalsbanens venner

Arendalsbanens venner ble stiftet 26 oktober 1989. På den tiden var Arendalsbanen  nedleggingstruet, men foreningen har i alle år arbeidet aktivt for å få flere til å bruke toget på banen og for et forbedret togtilbud på  strekninga. Arendalsbanens venner forsåker også å ta vare på historien til Arendalsbanen og har bl.a. satt i stand Rise stasjon som de kjøpte i 2001. Foreningen har også et gammelt dieseldrevet togsett som brukes til sporadiske turer på banen. Det var Arendalsbanens venner som på begynnelsen av 1990-tallet tok initiativet til å merke en sykkelløype Nelaug - Arendal og denne har  blitt veldig populær. Arendalsbanens Venner ønsker alle en god sykkeltur langs den ca. 4 mil lange naturskjønne løypa fra Nelaug til Byen. Turen kan gjøres på noen timer, men det anbefales å bruke dagen.

SYKKELTUREN  NELAUG - ARENDAL

Sykkelturen starter på Nelaug stasjon og følger den asfalterte riksveien opp den  lange bakken forbi skolen. Etter en halv kilometer med stigning fortsetter veien i flatt terreng langs Smaltjern til et veikryss. Ta til høyre og følg grusveien mot Vestre Vimme. Herfra langs driftsbygningen opp bakkene til Bergland, så en bratt nedkjøring ved tunellutgang på Sørlandsbanen. Etter kryssing av Grytbekken passeres Fredlund før nytt  veikryss ved Flatenveien. Hold til høyre forbi Flaten gamle skole og ned bakkene i retning Flaten stasjon. Noen hundre meter etter stasjonen  ligger den flotte pauseplassen på svabergene ute ved Nidelva. Her er det fine bademuligheter. Turen fortsetter på brua over jernbanelinja med vid utsikt utover vassdraget, så forbi Flatenfoss kraftstasjon, Kiland  og Haugsjå i retning Bøylefoss. Sykkelturen fortsetter ned s-svingene forbi veien inn til Bøylefoss kraftstasjon.  Ute på Vålandsveien, holdes det til høyre mot Bøylestad. Langs  hovedveien, et par hundre meter forbi stålverksbrua, er det nok en flott pauseplass med sandstrand. Ta inn til høyre på sti over jordet. Når Bøylestadgårdene er passert, svinger sykkelruta mot venstre innover  grusveien mot Hersel. Her inne går ruta mot høyre opp bakkene forbi  Bjørnom og videre mot Lyngroth. Det er en bratt utforbakke ned til Lyngrothgårdene og en bratt bakke oppover igjen i retning Bjornes. Videre sykler man i småkupert terreng med idylliske vann langs veien videre mot snuplassen på Bjornesveien. Herfra er det asfaltert vei forbi parkeringsplassen til Granestua. Det anbefales å ta avstikkeren inn til dette kjente og mye besøkte utfartsstedet. Granestua holder søndagsåpent i vår- og høstsesongen med salg av vafler, kaffe og brus. Sykkelruta fortsetter ned bakkene forbi Skjøvestadgårdene til brua ved Lona. Her forlates asfaltveien og ruta tar inn til høyre langs Longumvannet forbi Gangdalen. Det er nå kun sti i terrenget de neste 700 meterne over til Viga. Sykkelen bør trilles. Videre følges asfaltert  vei på nordsiden av Longumvannet forbi Eskestøl, Bjelkevik og Uglebu mot Myra. Ta gamle Myraveien ned til Eiet. Derfra mot Harebakken over Rånakanalen og langs Langsåvannet tilbake mot Jernbanestasjonen. Alternativ rute er å sykle fra Lona ut til Longum og så følge gang- og sykkelstien langs E-18 til Stølen. Derfra gamleveien til Torsbudalen og ned Barbudalen.

website design software

[Nelaug] [Bygda vår] [Fritid] [Jernbanen] [Lag og foreninger] [Ledige tomter] [Our village] [Unser Dorf] [Lenker] [Næringsbygg]