Kontakt: info@nelaug.no

Nelaug hjemmesides red. frasier seg ethvert ansvar for innholdet på eksterne hjemmesider.

I 1938 ble Sørlandsbanen åpnet videre til Kristiansand, og Nelaug fikk da jernbane i fire retninger, som en av tre jernbanestasjoner i landet.
Strekningen Nelaug-Treungen ble lagt ned i 1967, men sporet ble beholdt de første 8 kilometerne opp til Simonstad. Fra sagbruket der ble åpnet i 1971 og  frem til 1998 gikk det daglige transporter av flis, trelast og tømmer. I de senere årene har det gått sporadiske tømmertransporter, og sporet er formelt ikke nedlagt.
Strekningen Nelaug-Arendal fikk fra 1967 navnet Arendalsbanen. Den var nedleggingstruet på slutten av 1980-tallet, men ble i stedet rustet opp og elektrifisert (ferdig 1996), og har i dag bra og økende trafikk.
Nelaug har til tider vært en travel jernbanestasjon, hvor det på det meste var ca 30 ansatte. Nå har stillheten senket seg noe over stasjonen, men togene stopper fortsatt, og 6 trafikkstyrere i Jernbaneverket sørger for at stasjonen ennå er betjent døgnet rundt unntatt natten mellom lørdag og søndag. Nelaug stasjon er nemlig ikke fjernstyrt, slik det normale er i dag, og må  derfor være betjent av hensyn til togfremføringen.

Neste stasjon Nelaug!

Jernbanen kom til Nelaug i 1910, da banen fra Arendal til Åmli ble åpnet. Den ble forlenget til Treungen i 1913, og fikk da navnet Treungenbanen. Det første stoppestedet på Nelaug lå ved Nelaugvannet der badeplassen ligger i dag. Den lille stasjonsbygningen som sto der eksisterer fortsatt; den ble flyttet til Flaten i 1962.
I 1935 ble Sørlandsbanen åpnet til Nelaug, og dagens stasjon ble bygget der hvor Sørlandsbanen og  Treungenbanen møttes. Jernbanen bygget boliger til de ansatte i lia bak  stasjonen, og slik tok bygda form sånn som vi kjenner den i dag

<<<Vinteren er snørik på Nelaug og de ansatte på Jernbaneverket har mye arbeid.

<<< Last ned rutetabeller her

website design software

[Nelaug] [Bygda vår] [Fritid] [Jernbanen] [Lag og foreninger] [Ledige tomter] [Our village] [Unser Dorf] [Lenker] [Næringsbygg]